San Marino, 15 november 1955 (1245)

6567

Zoals we inmiddels wel weten heeft San Marino heel vaak zijn hoofdstad afgebeeld, al was het alleen maar het wapenschild. Ook plaatjes met diverse voorstellingen van het straatbeeld zijn rijkelijk aanwezig. Op deze postzegel van 1955 zijn beide het geval: links onderin de drie torens van het wapenschild en in het zegelbeeld zelf nog eens, maar dan naar het leven getekend door Roberto  Franzoni (1882-1960), afkomstig uit Bologna en een van de beste Art Nouveau-kunstenaars van Italië en volgeling van Alfons Mucha. In zijn laatste jaren, die hij in San Marino doorbracht ontwierp hij nog een flink aantal postzegels. De sfeer van zijn Art Nouveau-werk was wel wat weggeëbd, maar evengoed zijn het nog aardige plaatjes.

We kijken hier langs de eerste toren (de Guaita), zuidwaarts naar de andere twee torens. Ik heb hier al eens over geschreven.

Nog meer informatie: