Leningrad, Sovjet-Unie, 10 oktober 1932 (540)

2533

De Sovjet-Unie was, net als later de satellietstaten in Centraal-Europa en andere communistische landen, niet vies van propaganda voor de eigen kerk. Sommige landen speelden het werkelijk vuil, zoals Noord-Vietnam en Noord-Korea, waar regelmatig scherpe anti-Amerikaanse tendensen op postzegels waar te nemen zijn, andere waren veel gematigder: een land als Cuba kent nauwelijks socialistische symboliek op postzegels.

In de Sovjet-Unie was het van alles wat, veel gewijd aan helden uit de Tweede Wereldoorlog, de geweldige opbrengsten van de Vijfjarenplannen, de successen van de ruimtevaart en uiteraard de vieringen van de geboorte- en sterfdag van Lenin en de Oktoberrevolutie.

Het 15-jarig jubileum daarvan werd in 1932 groots gevierd met een serie van 7 zegels in waarden van 3 tot en met 35 kopeken. De meeste tonen de verworvenheden van het socialisme, maar de 5 een stukje van de bestorming van het Winterpaleis in 1917. We zien het leger samen met het volk gewapend door de poorten van de Bolshaya Morskaya-straat naar het Paleisplein met de Alexanderzuil gaan. Het ziet er op zich nogal braaf uit, maar het doel is helder, de tsaar moet afgezet. En dat zou ook gebeuren.

Inderdaad, postzegels van de Sovjet-Unie geven niet altijd waarheidsgetrouwe gebeurtenissen weer, maar onderwerp van discussie zijn ze ook zelden. En net zoals het getoonde zegel zijn Sovjet-zegels zelden lelijk of slecht ontworpen en van een hoge drukkwaliteit. Je hoeft geen communistische sympathieën te hebben om ze mooi te vinden of te verzamelen in elk geval.