19 oktober 1865 – De bijbel van Santo Domingo

Fragment uit de KBS-bijbel uit 1977

Boeken doen het goed op postzegels, vooral als het beroemde boeken zijn. Zo kom ik in mijn stockboeken onder Portugal nog wel eens het grote epische dichtwerk Os Lusíadas van Luis Vaz de Camões tegen. Een ander, bij de Verenigde Naties afgebeeld exemplaar is dat van het handvest van de wereldorganisatie, zoals in 1945 opgesteld. En ga zo maar door.

Portugal Mi 333 uit 1924

Het meest op aarde verspreide boek is natuurlijk de bijbel. Ook daarvan zijn er al een aantal op postzegels verschenen. In Nederland in 1964 bijvoorbeeld voor het in 1814 opgerichte Bijbelgenootschap, een protestantse vereniging die zich bezighoudt met het vertalen van het heilige boek naar de nieuwste taalkundige inzichten. Tegenwoordig is het meer een oecumenische club: de katholieken mogen ook meedenken.

VN Mi 39 uit 1955

99 Jaar daarvoor was er de eerste bijbel op postzegels, deze keer een katholieke. Het boek maakt namelijk deel uit van het wapenschild van de Dominicaanse Republiek, die in oktober van 1865 de eerste postzegels sierde.

Zowel de landsvlag als het staatswapen van dit als één van de eerste door Columbus gekoloniseerde West-Indische eilanden worden gedomineerd door de kleuren vermiljoenrood en ultramarijnblauw. Dat vermiljoen is letterlijk de kleur van het bloed dat vergoten werd voor de moeizaam bereikte onafhankelijkheid: in 1844 scheurde de republiek zich pas los van Haïti, met welk land het vanaf 1822 één natie vormde. Het bleef echter in een zodanige staat van burgeroorlog dat de Spanjaarden in 1861 werd gevraagd de koloniale macht weer uit te oefenen. Twee jaar later waren ze dat ook weer zat en in 1863 kwam er een nieuwe, (iets) stabielere republiek. Na jaren van afwisselende opbouw en ellende besloot president Woodrow Wilson het land in 1916 te bezetten en dit duurde tot 1924 voordat er onder Amerikaanse leiding voor het eerst écht democratische verkiezingen kwamen. Maar de Dominicaanse Republiek bleef een zorgenkind: in 1930 kwam Rafael Trujillo, gesteund door de VS, aan de macht en die regeerde het land met ijzeren vuist. Na de moord op de dictator in 1961 volgden nog 4 onstabiele jaren en een burgeroorlog, maar na het uitroepen van de Vierde Republiek in 1966 is het een min of meer stabiele staat, waar onder andere het toerisme tot grote bloei gekomen is.

Nederland NVPH 820 uit 1964

Het ultramarijn staat voor de kleur van de hemel en de door God gegeven bescherming aan de Dominicanen en daar komt dan ook meteen de bijbel om de hoek kijken. Midden tussen de Dominicaanse kleuren en circa 30 graden tegen de klok in gedraaid vinden we het opengeslagen boek met ‘lijntjes’. Officieel gaat het, volgens de in 2010 herziene grondwet, om het evangelie van Johannes, hoofdstuk 8, vers 31 en 32: “Jezus zei dan tot de Joden die in Hem geloofden: als u in mijn woord blijft bent u waarlijk mijn discipelen en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.” *) In de oorspronkelijke versie was de bijbel bij hoofdstuk 13 van hetzelfde evangelie opengeslagen.

Het wapen van de Dominicaanse Republiek

Dominicaanse Republiek Mi 1 uit 1865 (bron)

Het begon in 1865 met een zeer primitieve tekening van het wapen in zwart op gekleurd papier. Tot 1879 veranderde alleen het formaat van de zegel en bleven ze ook ongetand. Het valt te verwachten dat de eerste zegels voor de handel vrij prijzig zijn en daarom ook dat valse vaker voorkomen dan echte. Opmerkelijk is dat de vervalsingen een veel scherpere en herkenbaardere tekening vertonen dan het origineel.

Het wapen bleef tot in het begin van de 20ste eeuw dominant, pas in 1899, toen er een serie ten behoeve van het nog op te richten Columbus-mausoleum in Santo Domingo uitkwam, veranderde het plaatje voor het eerst, na 72 postzegels. Uiteraard komt het wapen nog maar zelden voor, in 2010 voor het laatst.

De volgende keer duiken we naar het zeeleven van Newfoundland.

 

*) Oorspronkelijke Spaanse tekst: “El Santo Evangelio según San Juan CAPITULO VIII 31 Y decía Jesús a los judíos que le habían creído Si vosotros permanecéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 Y Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”