21 maart 1862 – Andrew Jackson

Een welbekend portret van Jackson door Thomas Sully (1783-1872)

Propaganda is een raar ding. In 1862 verschenen er nieuwe postzegels van de Confederate States en naast de portretten van Jefferson Davis en Thomas Jefferson werd dit keer gekozen voor de 7e president van de Verenigde Staten, Andrew Jackson. Ruim een jaar later, op 1 juli 1863, nog steeds in volle oorlogstijd, kwam er in noordelijke staten ook een nieuwe zegel uit, met het portret van, jawel… Andrew Jackson. Bovendien in dezelfde waarde van 2 cents. Een tweede versie van de ‘zuidelijke’ Jacksonzegel, van 3 mei 1863, had zelfs dezelfde beeltenis, naar een portret van Miner Kilbourne Kellogg uit ongeveer 1840. De ‘noordelijke’ zegel wordt vanwege zijn kleur zwart wel ‘Black Jack’ genoemd en vanwege de beeldvullende kop van Jackson ook wel ‘Big Head’.

USA Mi 17, Black Jack oftewel Big Head

Confederate States Mi 3

Andrew Jackson werd op 15 maart 1767 geboren ongeveer op de grens tussen North- en South-Carolina, in een gebied dat The Waxhaws genoemd wordt, maar de precieze plek is niet meer te achterhalen. Andrew was derde en laatste kind van het gezin, zijn oudere broers waren in Noord-Ierland geboren, waar hun ouders Andrew Jackson Sr. en zijn vrouw Elisabeth Hutchinson in 1765 vandaan emigreerden. De familie was oorspronkelijk afkomstig uit Schotland en Yorkshire, waar de mannelijke lijn terugvoert op Sir William de Lascelles, ook wel Jackson genoemd, die in de 13e eeuw leefde en ook voorvader is van prinses Diana.

Jackson’s vader kwam 2 weken voor de geboorte van zijn derde zoon om het leven bij een ongeluk, zijn moeder stierf aan cholera toen hij 14 was. Zijn broer Hugh kwam op 16-jarige leeftijd in 1779 om tijdens de Slag bij Stono Ferry in de Onafhankelijkheidsoorlog, hijzelf ging op zijn 13e het leger in als koerier en werd in 1781 krijgsgevangen gemaakt, samen met zijn andere broer Robert. Deze overleed aan de pokken. Toen hij vrijkwam stond hij er dus alleen voor en werd verder grootgebracht door zijn ooms. Dat stond hem niet in de weg om op 20-jarige leeftijd aan een juristencarrière te beginnen. Dat was zo succesvol dat hij al een jaar later wat land kon kopen en ten slotte, in 1804 wist hij het landgoed te verwerven dat bekend werd als een van de beroemde presidentiële residenties (naast Washington’s Mount Vernon en Jefferson’s Monticello): The Hermitage, nabij Nashville. Een plantage werd gestart met 9 slaven en op het hoogtepunt hield Jackson er 110. Afgezien van het gebrek aan vrijheid, hadden ze op de plantage een redelijk goed leven, Jackson zorgde bijvoorbeeld voor materiaal waarmee ze konden jagen en vissen. Na zijn dood werd The Hermitage door zijn aangenomen zoon langzamerhand en gedreven door schulden afgebouwd. In 1893 verliet de laatste Jackson het landgoed, sindsdien is het een museum. In 1998 ontsnapte het aan verwoesting door een langstrekkende tornado.

Confederate States Mi 8

The Hermitage, USA Mi 658

Pas op latere leeftijd begon Andrew Jackson aan een tweede carrière, namelijk in het leger. Hoewel hij als onervaren werd aangemerkt speelde hij een grote rol in de Oorlog van 1812 tegen de Britten. Deze hadden, om te voorkomen dat de Verenigde Staten zich zouden inlaten met handel op Fransgezinde landen, een blokkade van de havens opgericht. De Amerikanen reageerden woedend en dreigden Canada te veroveren, wat uiteindelijk niet lukte. De blokkade werd wel opgeheven, maar toen was de situatie in Europa inmiddels alweer drastisch veranderd. De Vrede van Gent, die in 1814 tussen de strijdende partijen werd gesloten, bevestigde de situatie van voor de oorlog.

Na de Oorlog van 1812 stortten de Amerikanen zich op de Indiaanse bevolking in de Eerste Seminole Oorlog. Tijdens dit conflict veroverde Jackson Florida, dat toen nog onder Spaans bestuur stond. In 1819 kwam dit gebied onder Amerikaans bestuur, voordat het tot staat gepromoveerd werd in 1845. Jackson werd de eerste militaire gouverneur. Vanwege zijn kwaliteiten als generaal verwierf hij de bijnaam Old Hickory.

USA Mi 816

Na al dit succes en zijn politieke ervaring in Tennessee kon een gooi naar het presidentschap natuurlijk niet uitblijven. In 1824 moest er echter een beslissing van het Huis van Afgevaardigden komen om Jackson van het presidentschap af te houden. In die dagen verzamelde je namelijk niet alleen kiesmannen, maar ook afgevaardigden achter je en na telling had John Quincy Adams net meer dan Jackson. Overigens waren ze partijgenoten en deelden zelfs hun running mate…

In 1828 ging de strijd weer tussen de twee, maar Adams had zichzelf van de Democraten afgescheiden en noemde zich National Republican. Hij was dus een echte tegenstander van de Jackson geworden. Adams’ ondertekening van een tariefwet eerder in 1828 berokkende de meeste staten zoveel schade dat Jackson een eenvoudige zege boekte, ook in staten die normaal gesproken Adams gekozen zouden hebben.

USA Mi 917

Andrew Jackson bleef 8 jaar president en gaf in 1837 het stokje over aan zijn vicepresident Martin Van Buren. Hij wordt in het algemeen gezien als een bovengemiddelde president die in de rankings vergeleken kan worden met Kennedy en Eisenhower en van de 44 presidenten voor Donald Trump ongeveer een 10e plaats inneemt. Hij wist in zijn tijd de brandjes te blussen die gedurende 8 jaar optraden. Slavernij was in die dagen nog geen belangrijk item, wel was dat de verplaatsing van de indianen naar andere delen van het land, waarin Jackson een belangrijke rol speelde en wat in het algemeen als de grootste smet op zijn blazoen geldt. Hij was in ieder geval populair genoeg om lange tijd het bankbiljet van $20 te sieren, maar in april 2016 is besloten dat zijn portret zal vervangen worden door dat van de anti-slavernij-strijdster Harriet Tubman. Vanaf 2020 is het de bedoeling dat de biljetten in omloop komen.

Andrew Jackson overleed op 8 juni 1845 op The Hermitage, als gevolg van tuberculose en een hartkwaal, die onder andere ook waterzucht veroorzaakt had. Hij was 78.

Na een korte regeringsperiode werd in Portugal Pedro V vervangen door Luis I. Over hem de volgende keer.