1 Januari 1858 – De Triskelion

De vlag van Sicilië

De vlag van Sicilië

Eigenlijk zou het Koninkrijk van de Twee Siciliën al vroeg in de jaren 40 van de 19e eeuw begonnen zijn met postzegels uitgeven. Een van oorsprong Zwitserse architect en directeur van een textielfabriek in Salerno, Amy Autran geheten, stelde in 1841 al voor om een postsysteem naar Engels model in te voeren. De autoritaire vorst Ferdinand II zag er echter niet veel in en het plan werd uitgesteld.

Een Keltische spiraaltriskele

Een Keltische spiraaltriskele

In het najaar 1847 brak de revolutie in het koninkrijk uit en nadat Ferdinand het leger opdracht had gegeven de opstand neer te slaan waren de rapen gaar: op 12 januari 1848 werd in Napels het startschot gegeven voor een reeks revoluties door heel Europa, die het hele jaar de naam ‘revolutiejaar’ gaven. Toen de rust was weergekeerd was er ook in Napels en Palermo een liberale grondwet en een parlement. Geruzie over onderdelen maakte dat de grondwet nooit in werking getreden is.

Toch gebeurde er wel iets: in 1849 kwam het voorstel van Autran opnieuw in beraad en dit keer mocht deze zich er persoonlijk mee bemoeien. Hij liet een portret van de vorst maken, maar na 4 jaar waren de zegels dankzij allerlei door Ferdinand opgeworpen obstakels nog altijd niet van de persen gerold en verdween het ontwerp in de kast. Autran week uit en van hem hebben we niets meer vernomen.

Napels 1

Napels 1

Op 9 juli 1957 kwam er echter een decreet dat er toch postzegels moesten komen, een serie voor Napels en de provincies op het vasteland van Italië en een serie voor Sicilië, die overigens in alle delen van het koninkrijk gebruikt konden worden. De Siciliaanse zegels met portret van koning Ferdinand verschenen eerst een jaar later.

Man 2, met de triskele links onderin.

Man 2 uit 1964, met de triskele links onderin.

Voor het ontwerp en druk van de Napolitaanse zegels werd de lokale ondernemer Joseph Masini gevraagd. Hij maakte een ontwerp met drie toepasselijke elementen: een paard, staande voor Napels, waar het geroemde Napolitaner ras vandaan kwam, de triskelion voor Sicilië en drie Bourbonlelies die stonden voor het koningshuis waar Ferdinand II toe behoorde. Er kwamen gelijk zeven verschillende zegels in dezelfde kleur lilaroze

De driepas (vanuit het Grieks triskelion) hoort in dit geval bij Sicilië, maar de symboliek zelf kom je op de hele wereld tegen, zoals de drie draaisymmetrische spiralen in de Keltische wereld. De Siciliaans-Griekse toont de naast de drie benen ook een vrouwenhoofd. Dit is een Medusakop, die de vorige keer al ter sprake kwam, een iets andere lezing is dat drie benen de drie hoeken van het eiland voorstellen en dat iedere hoek geregeerd werd door een van de Gorgonen: Medusa, Stheno en Euryale. Hoewel de laatste twee onsterfelijk warden, wist Perseus Medusa te verslaan en als afschrikwekkend voorbeeld kwam haar slangenkop in het midden te staan. De Normandiërs, nazaten van de Vikingen, die in de 11e eeuw hun kampen opzetten op Sicilië, vonden het zo’n treffend teken, dat ze het mee naar huis namen en het schonken aan het eiland Man, dat het nog steeds in het hedendaagse wapen en vlag voert, maar dan zonder Medusakop.

Volgende keer gaat Zegelgek terug naar Peru.