Mei 1853 – Koning Kamehameha III

Foto van Kamehameha III uit 1853 door Hugo Stangenwald (1829-1899)

Een nog vrij jong koninkrijk in de Grote Oceaan was in 1853 Hawaii. Het rijkje van 137 eilanden en eilandjes was in 1810 pas verenigd onder Kamehameha de Grote, die de tegenstellingen tussen de diverse stamhoofden wist op te lossen en in zijn eentje ging regeren.

Hawaii, het werd door de Spanjaarden mogelijk al gezien, maar die lieten het letterlijk links liggen, zoals de eerste bewoning van de eilanden pas eerst plaats had gevonden tussen de jaren 400 en 700, toen Polynesische immigranten er zich vestigden. Later kwamen de Tahitianen en die stichten hun eigen eilandrijkjes, die bleven bestaan totdat Kamehameha ze onder één bestuur bracht. In de tussentijd was James Cook er aan land geweest, hij moest het door inschattingsfouten jegens de diep bijgelovige bevolking met de dood bekopen. Tot zover zou het koninkrijk geïsoleerd gebleven kunnen zijn, maar na Cook kwamen er meer passanten, waaronder missionarissen die, op voorspraak van Kamehameha, de bewoners het christendom bijbrachten.

Mi 6 uit 1853. Deze werd speciaal voor post naar de VS uitgegeven, wat blijkt uit de tariefaanduidingen aan de zijkanten.

Kamehameha III werd als Kauikeaouli geboren op 11 augustus 1813 als zoon van de (waarschijnlijk) al bijna 80-jarige Grote Kamehameha en een van diens vele vrouwen. Na het overlijden van zijn vader toen hij 6 was werd die nog opgevolgd door een 16 jaar oudere halfbroer maar deze overleed al op 28-jarige leeftijd. Kauikeaouli werd dus al op 11-jarige leeftijd gekroond tot koning. Hij zou tot zijn dood op 15 december 1854 de eilanden regeren en zou het land omvormen tot een voor die dagen moderne constitutionele monarchie. Hierbij werd hij geholpen door de Amerikaanse missionaris William Richards (1793-1847).

Hawaii Mi 3 uit 1851

Een andere hervorming, die in 1851 doorgevoerd werd, was de invoering van een postsysteem. Niet zozeer vanwege de eigen behoefte, maar vooral van die van de missionarissen, die het thuisfront van hun ervaringen op de hoogte wilden stellen. Het begon met enigszins provisorische cijferzegels, maar in 1853 kwamen er portretten van de bijna 40-jarige koning. Het zouden de enige 2 zegels (in de waardes van 5 en 13 cents) zijn die ooit met zijn portret zouden verschijnen. Misschien een beetje opmerkelijk want de koning in kwestie heeft Hawaii een eind vooruit gebracht. Het motto van de huidige Amerikaanse staat – “Ua mau ke ea o ka ‘aina i ka pono”, wat zoveel betekent als ”Het bestaan van het land wordt voortgezet in rechtvaardigheid” – is ook van hem afkomstig. Hij sprak dit uit in 1843 toen de eilanden kortstondig door de Britten bezet waren geweest. Toch kon hij niet voorkomen dat buitenlandse mogendheden, zoals ook Frankrijk en de VS, steeds grotere belangstelling voor het eilandenrijk toonden.

Kauikeaouli was, zoals het een christen betaamt maar met één vrouw getrouwd en had slechts twee kinderen, die hij allebei overleefde. Als opvolger koos hij zijn neef en aangenomen zoon Alexander Liholiho, die begin 1855 Kamehameha IV werd. Kauikeaouli overleed waarschijnlijk aan de gevolgen van zijn drankzucht.

Een van de meest gevierde en op postzegels afgebeelde personen is Columbus. In 1853 was het uitgerekend het niet door hem ontdekte Chili waar hij voor het eerst werd afgebeeld. Daarover de volgende keer.