14 juli 1845 – James Madison Buchanan

James Madison Buchanan (1803-1876)

James Madison Buchanan (1803-1876)

De geschiedenis van de Amerikaanse postzegel begint in Baltimore, Maryland…. Volgens sommige bronnen dan (andere geven herfst 1845), maar het is niet onwaarschijnlijk.

Op 1 juli 1845 trad in de Verenigde Staten een wet in werking die het gebruik van postzegels mogelijk maakte. Pas eerst twee jaar later werd dit federaal aangepakt, maar in 1845 was het nog persoonlijk initiatief dat de doorslag gaf. Baltimore, de grootste stad van Maryland, trapte waarschijnlijk af met een simpel strookje papier waarop de waarde ‘5 Cents’ of ’10 Cents’ stond en erboven de handtekening van de postmeester, de van overheidswege aangestelde baas en organisator van het lokale postbedrijf. De man in kwestie heette in Baltimore James M. Buchanan en die werd zo een klein stukje van de wereldgeschiedenis.

James Madison Buchanan werd geboren in 1802 of 1803, dat weet men niet heel erg precies, in Pikesville, een tamelijk onopvallend voorstadje van Baltimore, dat op 9 september 2001 toevallig in het nieuws kwam omdat er een snelheidsovertreding begaan werd door een van de hoofdverdachten van de aanslagen in New York twee dagen later.

Buchanan had, samen met zijn tijd- en naamgenoot James Buchanan, de 15de president van de Verenigde Staten, een gemeenschappelijke stamvader in Robert Buchanan (ca 1462-1518), die clanleider was in de streek rondom Loch Lomond in Schotland. De nazaten van zijn zonen trokken verschillende kanten op. Die van John, voorvader van de president, die als voorganger van Abraham Lincoln nog wel eens verweten wordt de voornaamste aanstichter van de Amerikaanse Burgeroorlog te zijn, kwamen in Ulster terecht en het was James Buchanan Sr., de vader van de president, die pas eerst de oversteek van Ierland naar Amerika waagde. Een andere zoon van Robert was William. Deze bleef trouw aan Schotland maar zijn nazaat George vertrok in 1723, 25 jaar oud, uit Edinburgh naar Baltimore. George’s kleinzoon was dus James M. Buchanan.

James M. was zijn hele leven aan Baltimore verbonden, hij ging er naar school, studeerde er rechten, werd er advocaat en na een arbeidzaam leven tenslotte begraven in 1876. Omdat hij politieke belangstelling had voerde hij campagne voor Andrew Jackson, de 7de president van de Verenigde Staten, die mede dankzij hem in 1828 verkozen werd voor het hoogste ambt. Toen James K. Polk in 1845 president werd, werd Buchanan postmeester van Baltimore. De Postmaster-General in Polk’s kabinet was Cave Johnson (1793-1866), die er eer in

Washington zegel uit New York, 1842

Washington zegel uit New York, 1842

schiep de posterijen te hervormen zoals Engeland dat gedaan had. Voordat de eerste Amerikaanse postzegels in 1847 na lange discussie verschenen begon het met een van staatswege gelegaliseerde proefneming door postdiensten in een aantal steden, om te beginnen Baltimore en New York, de stad die in 1842 al aan het pionieren gegaan was met het aanmaken van onofficiële postzegels met de beeltenis van George Washington.

In de loop van 1845 en 1846 startten tal van steden met een postsysteem gebaseerd op voorafbetaling van de porto. Een deel daarvan deed dat door het uitgeven van postzegels. Dit waren vaak simpele waardecijfers zoals in

  • De zeer zeldzame Blue Boy

    Alexandria (Virginia), deze heeft vanwege de blauwe kleur van het papier, de bijnaam Blue Boy gekregen, deze wordt beschouwd als de zeldzaamste van de Postmeesterzegels. Er waren echter ook zegeltjes op rozeachtig papier, deze zijn minder zeldzaam.

  • Boscawen (New Hampshire), niet meer dan een stukje papier met een stempeltje met de tekst PAID 5 CENTS, naar een ontwerp van postmeester Worcester Webster (1794-1856). Het zegeltje gebruikte hij in eerste instantie om een brief te sturen naar een 14-jarig (vermoedelijk) achternichtje. Er is nog maar 1 envelop met een gebruikt zegel bekend.
  • Lockport (New York), een stempelvormig zegel met ingeschreven waarde, ook van deze is er nog maar 1 bekend.
  • Providence (Rhode Island) had zwarte zegeltjes met daarin tekst ‘POST OFFICE PROV. R.I. FIVE (of TEN) CENTS. Hiervan zijn er nog een aantal bekend.

Maar Brattleboro (Vermont), Millbury (Massachusetts), St. Louis (Missouri) en de stad New York hadden hun eigen ontwerpjes die de komende weken aan bod komen.