Werelderfgoed op postzegels: 1888 en 1889

Na de terugtrekking van Napoleon uit Egypte ontstond een machtsvacuüm in het land van de piramides. Dit werd in 1805 opgevuld door een eigenzinnige gouverneur van Macedonische afkomst: Muhammad Ali. Onder zijn leiding kreeg Egypte een min of meer zelfstandige status, nog slechts losjes bestuurd vanuit Constantinopel.

In 1834 voerde hij een van het moederland afwijkende munteenheid in: het Egyptisch pond, deze bestond uit 100 piasters die op hun beurt weer verdeeld waren in 40 paras. Zolang de prijzen laag waren en het pond nauwelijks circuleerde was die hoeveelheid kleingeld niet zo’n probleem, maar ruim 50 jaar later kwam er een kleine verandering: de 40 paras werden vervangen door 10 millièmes, letterlijk duizendsten van een pond. Tot 1982 werd de piaster verder zo’n beetje genegeerd, maar daarna verdwenen juist de millièmes uit het zicht.

De munten en postzegels moesten natuurlijk mee en in de laatste categorie verschenen in 1888 drie nieuwe zegels, een bruine 1, een groene 2 en een rode 5, welke laatste overeenkwamen met de oude waardes van 5 en 10 paras. Tevens was er een kleine typeverandering want de Arabische schrifttekens wisselden van plaats met de Latijnse, dus de tekst POSTES EGYPTIENNES ging van boven naar onder en ook de waardeschildjes wisselden van plaats. Een latere verandering – in 1902 – was de keuze van zogenaamd gestreken papier, waarbij het papier een coating krijgt waardoor het glanzend overkomt. Door de coating krult een postzegel meestal een beetje op.

Op 1 januari 1889 werd het arsenaal aangevuld door een lila of paarse zegel van 10 piaster. Het was de enige zegel van dat hele jaar, vandaar dat ik deze in een moeite door bespreek. Deze zegel verscheen in een afwijkend kader. Tot het einde van de levensduur van de serie in 1914 kwamen er geen nieuwe kaders meer.

Dat de inflatie intussen gestaag voortging blijkt wel uit het feit dat in 1924 de grote doorbraak bereikt werd, de eerste postzegel van een pond, met portret van koning Foead, de achterkleinzoon van Muhammad Ali.

Ook 1890 was geweid aan 9 bekende zegels uit 2 bekende series van 2 bekende landen. Daar kort aandacht voor de volgende keer.