1 januari 1870 – Hispania

Hispania op het gebouw van de nationale bibliotheek van Spanje in Madrid

De jaren 1870 en 1871 waren chaotische jaren in Europa. De aanleiding lag in het jaar 1868, want op 30 september van dat jaar werd de Spaanse koningin Isabella gedwongen haar land te verlaten, waarna ze haar toevlucht zocht in Parijs. In juni 1869 verklaarde de voorlopige regering onder leiding van de generaals Francisco Serrano en Juan Prim haar titel vacant en de eerste nam het regentschap waar.

Ze hadden niet de bedoeling de monarchie af te schaffen, dus werd de zoektocht naar een nieuwe koning gestart. De eerste kandidaat die in aanmerking kwam was de Duitse prins Leopold van Hohenzollern-Sigmaringen, vader van de latere koning Ferdinand van Roemenië. Deze had daar eigenlijk niet heel veel zin in, maar de Pruisische kanselier Otto von Bismarck, de grote manipulator van die dagen, moedigde Leopold aan om het ambt aan te nemen. Von Bismarck hoopte hierdoor een oorlog met Frankrijk uit te lokken en die zou hij ook krijgen… Toen Leopold uiteindelijk er toch maar van af zag was het al te laat, want de Franse keizer Napoleon III was toen al met open ogen in de val van de sluwe kanselier getrapt. Hij had weliswaar op diplomatieke wijze zijn Pruisische collega, koning Wilhelm I, getracht van het voornemen van Leopold af te houden en hoewel Wilhelm dat zeker toejuichte, wist Von Bismarck de situatie zo te manipuleren dat Napoleon geen andere keus had dan Pruissen de oorlog te verklaren. Hoe die afliep is bekend: binnen enkele maanden werden de Fransen verslagen bij het Noord-Franse Sedan, moest Napoleon op zijn beurt aftreden, werd Frankrijk een republiek en kwam Parijs onder een zwaar beleg. Toen in mei 1871 de vrede werd getekend had Bismarck het Duitse Rijk uitgeroepen in de Spiegelzaal van het paleis van Versailles, was daarop de Parijse Commune uitgebroken en nadat die verslagen was kon Frankrijk eindelijk zijn wonden gaan likken.

Spanje Mi 101 uit 1870

Serrano en Prim hadden ondertussen andere problemen aan hun hoofd, want hoe moesten ze een nieuwe koning vinden? Deze werd uiteindelijk in november 1870 aangesteld in de persoon van Amadeo van Savoye, zoon van de Italiaanse koning Victor Emanuel II. Daarover binnenkort.

In de periode vanaf 1868 bleven postzegels met het portret van Isabella II nog wel geldig, maar op 1 januari 1870 werd een nieuwe serie van 12 waardes geïntroduceerd in Spanje en dezelfde beeltenis in kleinere series in de koloniën, West-Indië (Ultramar) en de Filippijnen. Deze toonde het zinnebeeld Hispania, naar analogie van Britannia, Helvetia en Italia (die pas eerst in 1953 op een postzegel stond).

Spaans West-Indië (Cuba en Puerto Rico) Mi 46 uit 1871

Hispania werd verzonnen tijdens de Romeinse Republiek en in Spanje verschenen de eerste munten met haar portret in het jaar 81 v.Chr. en diverse varianten bleven in gebruik zolang de Romeinen heersten. Een van de kenmerken was de muurkroon, die als republikeins symbool gold. Vandaar dat in 1870 Hispania met de muurkroon weer van stal gehaald werd, hoewel formeel Spanje nog gewoon een koninkrijk was. Een latere versie, vanaf 1871, tijdens en na het bewind van Amadeo, toont een zittende Hispania met als attributen een lauwertak en een staf (of speer) en aan haar zijde het Spaanse wapen. Daarna, eind 1874, werd Isabella’s zoon Alfonso tot koning gekroond en was Spanje tot 1931 weer officieel een koninkrijk. In de korte periode van de Tweede Spaanse republiek, van 1931 tot 1939, kwam Hispania niet meer terug. Franco schafte de republiek af en stelde de Estado Español in, sinds zijn dood is Spanje weer koninkrijk.

Volgende keer een groepje verse Amerikanen.

 

Afbeelding van Hispania (BNE) : De Luis García, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4912735