20 Maart 1869 – Een controversiële serie (II)

 

De SS Adriatic, tekening van Charles Parsons (1821-1910)

In het eerste deel schreef ik hoe de uitgifte van deze serie tot een milde opleving van de burgeroorlog leek te leiden. Nadat de regering van Ulysses Grant een half jaar na de uitgifte besloten had de serie te vervangen leek de lucht geklaard en bleef het woord aan de filatelisten. Die kregen zeker waar voor hun geld, zeker voor wat de plaatjes betreft. Ook de tweekleurendruk van een paar zegels was tot dan toe nog niet vertoond.

12 cents – De SS Adriatic

USA Mi 31

Een opmerkelijke keuze was voor de SS Adriatic, maar toch ook weer niet zo gek. Deze pakketboot werd in 1857 in de vaart gezet door de New York & Liverpool United States’ Mail Steamship Company, maar beter bekend als de Collins Line, naar de oprichters Israel en zijn zoon Edward Knight Collins. Israel G. Collins had het bedrijf in 1818 al opgezet en vanaf 1848 werd een contract verkregen om post over de Atlantische Oceaan te vervoeren, mede om tegenwicht te bieden aan de succesvollere Britse Cunard Line. Het leek een succes te worden, want Collins’ schepen waren groter en voeren een stuk sneller de oceaan over, maar om dit te bereiken was veel meer brandstof nodig en dit leidde al na een paar jaar tot grote verliezen op de exploitatie. Daarnaast vergingen twee van de schepen met honderden doden tot gevolg, waaronder Edward Collins’ vrouw en dochter: de Arctic ging in 1854 ten onder na een botsing met een ander schip nabij Newfoundland en van de Pacific werd niets meer vernomen nadat deze in januari 1856 uit Liverpool vertrokken was.

De Adriatic was een laatste en vergeefse poging om het bedrijf weer levensvatbaar te maken na de rampen die het getroffen hadden. Het was met zijn 4145 ton het grootste schip wat tot dan toe gebouwd was en kwam van de helling bij de scheepswerf van W.H. Brown in New York. Het schip zou uiteindelijk maar één reis voor Collins maken, want in februari 1858 werd het faillissement getekend. De Adriatic werd net als de oudere Baltic verkocht aan de Britse North Atlantic Steam Ship Company en in 1871 doorverkocht aan een Afrikaanse reder die er kolen mee vervoerde. Het liep in 1885 aan de grond in het huidige Nigeria en toen bleek dat zij absoluut niet zeewaardig meer was werd de Adriatic afgebroken.

Hoewel trager, bleek de Cunard Line wel succesvoller: het bedrijf uit 1840 vaart, tegenwoordig met cruiseschepen, nog steeds de wereld rond.

15 cents – Columbus’ landing

Columbus’ landing (John Vanderlyn, 1847)

Tweekleurige zegels hadden we nog niet eerder gezien. Het was ook niet te makkelijk om in twee kleuren te drukken, want alles moest nog in twee drukgangen gedaan worden. Geen wonder dat er bij deze zegels ook de eerste kopstaande middenstukken voorkwamen.

USA Mi 32

Het beeld was van een van de heldenverhalen van het Amerikaanse continent, de landing van Columbus en zijn bemanning op het eiland met de naam Guanahani, een van de Bahama’s of wellicht de oostelijker gelegen Turks- en Caicoseilanden. Het was 12 oktober 1492. We zien een naar de hemel opkijkende Columbus met het vaandel van Castilië en Aragón, ook de broers Pinzon dragen vaandels: Martin kijkt een beetje misprijzend naar beneden, Vincent wat meer op de achtergrond. Alonzo de Ojeda, die in werkelijkheid niet eens mee was op de eerste reis, staat iets terzijde en staart, met een geweer over zijn schouder, wat dromerig voor zich uit. Matrozen verbazen zich over wat ze vinden op het strand, exotische schelpen? Rechts de nieuwsgierige, maar ook bange en/of argwanende opvallend blanke en naakte eilandbewoners (die overigens naar de mores van die dagen van het zegelbeeld verdwenen zijn).

Het werk, dat in het Capitool in Washington hangt, is van John Vanderlyn (1775-1852) en is een van de weinige schilderijen die een realistisch beeld proberen te schetsen van de landing, zoals die geweest zou kunnen zijn. Het berust uiteraard zwaar op fantasie, portretten van de zeevaarders waren er niet en het was ook nog niet gebruikelijk om kunstenaars in je bemanning op te nemen, zoals later Johan Maurits van Nassau naar Brazilië deed met Frans Post. De logboeken van Columbus geven ook geen opheldering over wat er nou precies en vooral waar gebeurde.

Zeker is dat het schilderij van Vanderlyn, die ondanks deze mooie opdracht, die hij vijf jaar voor zijn dood voltooide, in armoede stierf, nog diverse malen op postzegels gereproduceerd is.

24 cents – Declaration of Independence

The Declaration of Independence (John Trumbull, 1819)

Een ander schilderij dat vele malen op postzegels is afgebeeld is dat van de Declaration of Independence, gemaakt door John Trumbull (1756-1843). Trumbull was van oorsprong soldaat in de legers van Washington en bekeerde zich in 1780 tot de kunst. Hij wijdde zich bijna volledig aan de vastlegging van de hoogtepunten van de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd. In 1817 was de Onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776 aan de beurt en in 1819 was het schilderij voltooid, waarna het in 1826 een plek kreeg in het Capitool.

USA Mi 33

De gebeurtenis in de Independence Hall in Philadelphia is uiterst nauwkeurig vastgelegd en alle 47 getoonde personen zijn met naam en toenaam bekend. Dat waren overigens niet alle ondertekenaars van de verklaring, 14 personen komen op het schilderij niet voor, terwijl er 5 wel op staan, maar niet hun handtekening hebben gezet, zoals de staande man achter de tafel, secretaris Charles Thomson.

Het zou te ver gaan om de namen van de afgebeelde personen te noemen, verreweg de meeste van hen is in Europa niet of nauwelijks bekend. De meest bekende personen staan vóór de tafel: links John Adams, later ambassadeur in de Nederlanden en president, tweede van rechts Thomas Jefferson en rechts naast hem Benjamin Franklin.

Ook dit is een uiterst nauwkeurige gravure van James Smillie, die ook de 12 en 15 cents voor zijn rekening nam. Ondanks het minieme formaat zijn veel details van het schilderij nog te herkennen.

90 cents – Abraham Lincoln

Tot slot en bedoeld als eerbetoon op de hoogste waarde van de serie, zien we Lincoln. Ook dit werd niet gewaardeerd, want deze zegel werd vanwege zijn waarde nauwelijks gebruikt. In de serie van 1870 komt Lincoln terug op de 6 cents, en Washington waar hij volgens velen hoorde, op de 3 cents.

Die serie, die 5 nieuwe Amerikaanse persoonlijkheden toonde, bespreek ik later.  Volgende keer een kort stukje over het stoomschip Honfleur.

Trumbull’s schilderij werd nog vele malen gebruikt voor postzegels

Afgebeelde zegels uit deze serie alle van http://www.usphila.com