Vanaf voorjaar 1861 – De Amerikaanse Burgeroorlog (II)

Fredericksburg Mi 1

Fredericksburg

Fredericksburg bestaat in Texas, maar ook in Virginia, 50 kilometer zuidelijk van Washington. Op 12 april 1861, toen Fort Sumter onder vuur kwam van de opstandige milities in Charleston, South Carolina, had het stadje van toen 4000 inwoners groot een heel ander probleem: de lokale rivier Rappahannock, een rivier die parallel aan de Potomac naar Chesapeake Bay stroomt, was buiten zijn oevers getreden en dat was even belangrijker dan de oorlogsdreiging. Een ander nieuwsbericht dat aandacht vroeg was de herbenoeming van de inmiddels 78-jarige postmeester Reuben Triplett Thom (1782-1868), die al sinds 1840 het ambt bekleedde. Abraham Lincoln besliste positief, maar de oude man, opgegroeid in de tijd dat slavernij nog heel gewoon was, stond vierkant achter de zuidelijken en was een vurig pleitbezorger voor aansluiting bij de geconfedereerden. In september liet Thom ook postzegels maken, een vierkant zegeltje met de naam van de stad (Frederickb’g), de naam van de postmeester (R.T. Thom) en de waarde. Er waren een 5 en een 10 cents, die hoogstwaarschijnlijk werden gedrukt door Robert B. Alexander van de Democratic Recorder and Recorder Job Office. Ongebruikt zijn de zegels niet heel zeldzaam. Op brief schijnen er nog een 40-tal te zijn allemaal in de waarde van 5 cents.

Frederickburg lag gedurende de burgeroorlog letterlijk in de vuurlinie en werd in totaal 11 keer ver-  en heroverd. De stad moest na de oorlog vrijwel compleet herbouwd worden. Ook Thom en zijn gezin hadden erg te lijden van de bombardementen op de stad.

Danville

Danville Mi 1

Danville, eveneens in Virginia, is een grensstadje met North Carolina. In september 1860 was William D. Coleman aangesteld als postmeester. In maart 1861 werd hij vervangen door William B. Payne en ging het leger in. Payne voldeed echter niet – hij heeft wel enkele (zeldzame) postwaardestukken met zijn naam erop achtergelaten – en in augustus was Coleman weer op zijn post. Ook zijn naam komen we op een postzegel tegen. In de loop der tijden zijn er 9 van terug gevonden, grotendeels met stempels van oktober 1861.

Gonzales

Gonzales in Texas is een klein stadje ergens tussen San Antonio en Houston. Op 2 oktober 1835 werd er een veldslag uitgevochten tussen Mexico, toen nog eigenaar van Texas, en opstandige Amerikaanse pioniers. In 1861 voerde John B. Law de scepter over de lokale posterijen en hij was het die postzegels ging produceren toen er niets anders was om te plakken.

Nu was Law niet alleen postmeester, hij was ook mede-eigenaar van de boekhandel en drogisterij van Coleman & Law. Het was in die dagen al gebruikelijk om reclamestickertjes in een boek te plakken om aan te geven waar je het had gekocht. John Law kreeg gelijk een idee. Als je deze stickertjes op een envelop zou plakken dan kon je deze als brief versturen. De kleur bepaalde wat voor een zegel het was, maar in principe hadden ze de waarde van 5 cents in 1861. In 1864 zouden er ook zegeltjes van 10 cents gekomen zijn, anders gekleurde stickertjes van Coleman & Law Booksellers. Om ze als postzegel te herkennen werd er vooraf een stempel over gezet, een label zonder dit stempel is in principe niets waard, maar er bestaan enveloppen met niet tevoren gestempelde zegels. Het eerste, niet aangetoonde, gebruik was in juni 1861.

Goliad

Goliad Mi 2

Net als in Gonzales werd ook in het 80 kilometer zuidelijker gelegen Goliad in 1835 – op 10 oktober – een slag uitgevochten in de Texaanse revolutie. In 1861 was de postmeester John A. Clarke. Hij liet zegels drukken bij de Goliad Messenger, eigendom van de plaatselijke dominee Alexander F. Cox. De drukpersen van deze krant drukten ook de zegels van Helena, een gehucht ten noordwesten van Goliad.

De eerste zegels tonen alleen een kader met tekst en het was de bedoeling dat Clarke in iedere zegel zijn eigen paraaf zette. In een tweede oplage kwamen er zegels waarin de naam van Clarke meegedrukt was.

Port Lavaca

Op de hoogte van Goliad, maar dan aan de Golf van Mexico ligt het havenstadje Port Lavaca. Hier geen postmeester die zijn naam graag vereeuwigd wilde zien op een postzegel, maar een echte Mississippi-rivierboot. Wetende dat de Mississippidelta zeker 600 kilometer verderop ligt wel een eigenaardige verschijning. Er lijkt maar 1 brief te bestaan met zo’n zegeltje en daar is geen afbeelding van te vinden. De Mississippiboot komt te zijner tijd nog wel eens aan bod.

Volgende keer blijven we in dit roerige oorlogsgebied en bespreken de president ervan.

 

 

Afbeeldingen van de zegels komen van Siegel Auctions