15 mei 1860 – De wonderlijke avonturen van Charles Connell (I)

Postzegel met portret van Charles Connell (New Brunswick Mi I)

Een van de meest opmerkelijke personen die er in postzegelland anno 1860 rondliepen was Charles Connell.

Connell was een kind uit een familie van zogenaamde loyalisten, Amerikaanse kolonisten die ten gevolge van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog naar Canada waren geëmigreerd. De Connells vestigden zich in Northampton in de Britse kolonie New Brunswick. Charles, geboren in 1810, was voorbestemd om de politiek in te gaan en al op 36-jarige leeftijd had hij een zetel te pakken, overgenomen van een oudere halfbroer. Nu hij in de volksvertegenwoordiging zat kon hij zich een mooi huis in het plaatsje Woodstock veroorloven en daar omringde hij zich met kunstvoorwerpen van allerlei aard.

In 1858 kreeg hij een eervolle positie aangeboden, die van postmeester-generaal van New Brunswick, met als hoofdtaak de overgang naar een decimaal muntstelsel in het postwezen verder te begeleiden. Daar hoorden natuurlijk ook nieuwe postzegels bij en Connell besloot te rade te gaan bij de zojuist uit fusies ontstane American Bank Note Company in New York. Er moesten zegels komen in de waardes van 1, 5, 10 en 12 ½ cent, iets later gevolgd door een 17 cent voor op post naar onder andere Engeland.

Het Chalonportret van Victoria (Mi 7. in 1851 al in gebruik in Canada zelf)

Hij had wel wat ideetjes over wat er op de postzegels moest komen te staan: op de 1 zou het een stoomlocomotief worden, op de 10 een al in andere koloniën gebruikte afbeelding van koningin Victoria naar het beroemde portret door de Zwitser Alfred Chalon (1780–1860) en op de 12 ½ een stoomschip. De 17 zou prins Edward van Wales moeten tonen. Tot zover een paar unieke plaatjes, alleen over de 5 waren ze er nog niet uit, toen, naar men zegt, Connell overhaast terug moest naar Woodstock.

Toen in april 1860 de gedrukte postzegels in de koloniale hoofdstad Fredericton aankwamen bleek echter één en ander mis te zijn. Niet met de plaatjes van de locomotief, de koningin of het stoomschip overigens en ook de 18-jarige prins werd wel gewaardeerd, – hij zou in augustus komen kennismaken – maar de 5 cent die kon echt niet: wat bleek: hier stond Charles Connell zelf op. De luitenant-gouverneur van New Brunswick, John Manners-Sutton (1814-1877) was ‘not amused’. Hij betichtte Connell van extreme ijdeltuiterij en gaf hem te verstaan de zegels onmiddellijk te vernietigen of zijn ontslag in te dienen. Dat laatste gebeurde, de zegels, 500.000 stuks zouden later op de brandstapel gaan. Er werd aan de inderhaast als nieuwe postmeester aangestelde James Steadman (1818-1913) de opdracht gegeven om nieuwe 5-cents zegels aan te laten maken en wel gewoon met het portret van Victoria. Zo geschiede en in juli konden deze verkocht worden.

Het is nooit duidelijk geworden wat er nou precies gebeurd is. Heeft Charles Connell zelf opdracht gegeven de zegels met zijn portret te laten maken of is er door een balorige vriend of een medewerker van de ABNC een grap met hem uitgehaald. Getuigenverslagen uit die tijd brengen ook geen helder licht op de zaak. Connell overleed in 1873 en nam zijn geheim mee het graf in.

Maar zoals gezegd, de andere zegels mochten er zijn…

De stoomlocomotief

Mi 4 met de eerste stoomlocomotief op postzegels (bron)

Een stoomlocomotief op een postzegel was de eerste in zijn soort ter wereld. Na de ‘uitvinding’ van de locomotief (‘Puffing Devil’) door Robert Trevithick in 1804 en de verbeterde versies die George Stephenson zo’n 20 jaar later ontwierp, zoals The Rocket, ging het hard. De eerste trein reed in 1825 in Engeland, in 1835 reden ze in België en Beieren, in 1837 in Frankrijk en in 1839 in Nederland. In Canada werd de eerste trein in 1836 gesignaleerd, maar New Brunswick werd pas in de jaren 60 ontsloten. De afgebeelde locomotief reed dan ook buiten de kolonie. Velen dachten dat het de Ossekeag No. 9 was, maar nader onderzoek is gaan wijzen naar de Coos, een in 1850 gebouwde lok die voor de nog altijd bestaande Atlantic & St. Lawrence Railroad reed in Maine, New Hampshire, Vermont en een deel van Quebec.

Het stoomschip Washington

Mi 8 met (waarschijnlijk) de SS Washington (bron)

Ook de naam van het schip was voor de experts niet eenduidig af te leiden, maar de meerderheid is het er inmiddels wel over eens dat het de Washington zou moeten zijn. Deze was in 1847 gebouwd en deed voor de Ocean Steam Navigation Company tot 1857 dienst als de eerste grote postschip tussen de Verenigde Staten en Europa: in 2 weken tijd voer het van New York naar Southampton en van daar in nog eens twee dagen naar Bremerhaven. In 1857 voer het nog een tijdje op Nicaragua alvorens het werd verkocht aan de Pacific Mail Steamship Company, die het van 1860 tot 1864 inzette tussen San Francisco en Panama. Een aardig filatelistisch artikel over de Washington is hier te vinden.

Het tweede deel van het verhaal gaat over het onderwerp van de 17 cent zegel: kroonprins Edward.