15 juli 1845 – George Washington

Molen de Washington aan de Broersvest in Schiedam, ca 1900

Zomaar een molen in Schiedam, maar wat voor een! Dit is Molen De Washington, niet lang voordat hij gesloopt werd na een bestaan van niet veel meer dan 110 jaar. De molen werd in 1792 gebouwd, in het vierde jaar van het presidentschap van zijn naamgever, de eerste president van de Verenigde Staten van Amerika, George Washington. Nadat de gemeente Schiedam het gebouw in 1903 gekocht had werd het weldra afgebroken, want men wilde de Broerssingel dempen en er een moderne rijweg op aanleggen. Ook toen al… In het wegdek van het fietspad is de plaats waar de molen stond in stippen weergegeven, een klein eerbetoon aan een van de vele verdwenen Schiedamse molens.

Washington provisional uitgegeven juli 1845 in New York

George Washington, een begrip in de gehele wereld, en de meest afgebeelde man op Amerikaanse postzegels. Dat begon al vroeg, in New York om precies te zijn, in 1842, toen de postmeester op eigen houtje postzegels voor de stadspost liet aanmaken. Ze staan, afgezien van de Amerikaanse Scott catalogus, nergens vermeld. Dat veranderde in 1845, toen postzegels mochten uitgegeven worden op basis van een wet die dat mogelijk maakte. New York was er kort na 1 juli 1845 bij en natuurlijk was het Washington die weer op mocht draven om model te staan. Vanaf 1847 was hij ook niet weg te slaan uit de reeks staatslieden die op de federale zegels geportretteerd werden. Toen de onderwerpen in het begin van de 20ste eeuw wat gevarieerder werden werd dat wat minder. In 2011 verscheen het vooralsnog laatste portret van Washington, ontworpen naar een van de bekendste portretten, gemaakt 2 jaar voor zijn dood door Gilbert Stuart (1755-1828), die er overigens om bekend stond dat hij tergend langzaam werkte en dat Washington dit portret ook nooit gezien heeft. Het in 1799 nog niet voltooide schilderij bleef dat tot 1860 toen Rembrandt Peale (1778-1860) het net voor zijn overlijden afmaakte. Je kunt er trouwens goed op zien dat Washington een groot probleem met zijn gebit had: al voor zijn aantreden als president had hij vrijwel geen tand meer in zijn mond!

De laatste Washington-zegel tot nu toe (Mi 4676)

De laatste Washington-zegel tot nu toe uit 2011 (Mi 4676)

George Washington werd geboren op 22 februari 1732 in Westmoreland County in Virginia, in een huis aan de Popes Creek, een zijwater van de rivier de Potomac. Het huis was zo’n 15 jaar eerder gebouwd op de plantage die al in 1657 in bezit gekomen was van George’s overgrootvader John (1633-1677). Deze kwam toen net uit Engeland, waar de vooruitzichten op een carrière vanwege het regime van Oliver Cromwell minimaal waren. De verre voorvaderen van de Washingtons waren Vikingen, stamhoofden op de Orkney eilanden, die zich later in Lancashire vestigden.

Portret uit 1797 door Gilbert Stuart, voltooid door Rembrandt Paine

In de Franse en Indiaanse oorlog, die van 1754 tot 1757 werd uitgevochten tussen de Engelse en de Franse kolonisten in Noord-Amerika vocht George mee aan Engelse zijde. Deze oorlog ging in feite om aanspraken in het gebied waarin nu de staat Ohio ligt. De Engelsen zouden de Fransen vernietigend verslaan en een groot deel van het Franse gebied ten zuiden van de Grote Meren opeisen, tot bijna Golf van Mexico toe.

In 1759 trouwde George met de niet onbemiddelde weduwe Martha Dandridge en vestigde zich op Mount Vernon in het vlak bij het huidige Washington DC gelegen Alexandria. Als er niets tussen was gekomen zou George zijn verdere leven hier gesleten hebben als planter, maar het liep even anders.

Trouwportret van George en Martha uit 1759

Detail uit het trouwportret van George en Martha uit 1759 (Manama Mi 795)

In 1765 vaardigde de Engelse regering de Stamp Act uit: alle min of meer officiële stukken moesten gedrukt worden op speciaal “gestempeld” papier, op kosten van de gebruikers geïmporteerd uit Londen, wat dus een verkapte belastingheffing was. Dit zinde de kolonisten in het geheel niet, met name omdat ze geen vertegenwoordiging hadden in het Engelse parlement en dus feitelijk hier niet over mee konden beslissen. Washington sloot zich aan bij de koloniale oppositie.

De relatie tussen Engeland en zijn belangrijkste kolonie bekoelde nog verder na de Boston Tea Party op 16 december 1773, toen kolonisten een schip vol thee in de haven van Boston weigerden te ontladen en in plaats daarvan de lading in het water dumpten. De repressieve maatregelen van de Engelsen leidden mede tot het uitbreken van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Deze duurde van 1775 tot 1783 en kende successen voor beide partijen, maar uiteindelijk zag Engeland in dat ze de oorlog niet zouden kunnen winnen tegen de rebellen, die en passant op 4 juli 1776 de onafhankelijkheid hadden uitgeroepen, en besloten vrede aan te bieden om de almaar oplopende kosten te bedwingen. George Washington, in de oorlog gestaag gepromoveerd tot generaal, keerde weer terug naar zijn plantage, maar werd in 1787 naar de Constitutionele Conventie geroepen, waar hij gezien zijn staat van dienst tot voorzitter werd verkozen. Toen de grondwet was aangenomen en er zoals afgesproken een president nodig was om de unie van 13 voormalige koloniën te leiden, was Washington ook de aangewezen persoon, en de enige die met 100% van de stemmen gekozen werd.

Charles Willson Peale (1741-1829): Washington bij Princeton, waar hij de Britten op 3 januari 1777 verslagen had (Monaco Mi 527 uit 1956)

Charles Willson Peale (1741-1829): Washington bij Princeton, waar hij de Britten op 3 januari 1777 verslagen had (Monaco Mi 527 uit 1956)

George Washington was 8 jaar president en bouwde in die tijd aan de nieuwe staat als politicus van een nieuwe generatie, waar in binnen- en buitenland met bewondering (maar in conservatieve kringen ook met argwaan) naar werd gekeken. Gijsbert Karel van Hogendorp, lid van het driemanschap dat aan de wieg stond van het Koninkrijk der Nederlanden, kwam bijvoorbeeld de kunst bij hem afkijken en was een graag geziene gast op Mount Vernon. Washington wordt tot de 3 succesvolste presidenten gerekend, samen met Abraham Lincoln en Franklin D. Roosevelt. Na zijn presidentschap keerde hij weer terug naar zijn plantage, waar hij op 14 december 1799 overleed aan (waarschijnlijk) een ernstige keelontsteking en hoge koorts, die door de nog weinig geavanceerde medische kennis van die dagen verkeerd behandeld werd. Op Washington’s eigen verzoek werd aderlating toegepast, maar dit heeft naar alle waarschijnlijkheid het overlijden versneld. Hij werd begraven op Mount Vernon.

Polen was het eerste ‘buitenland’ dat Washington afbeeldde bij zijn 200ste geboortedag in 1932 (Mi 271)

Washington is op vele manieren geëerd. Al in 1791 stonden de staten Virginia en Maryland een stuk van hun grondgebied aan de Potomac af voor de stichting van de stad Washington. In 1846 werd het noordwestelijke deel van de Verenigde Staten ingericht als Washington Territory, waarvan het westelijke deel nu bekend is als de staat Washington, die in 1889 toetrad tot de unie. Verder zijn er nog meer dan 250 dorpen en steden naar hem vernoemd, vijf bergen en vele tientallen andere geografische objecten en instellingen. Zijn portret staat op het bankbiljet van 1 dollar en op de quarter, de munt van 25 dollarcent.  Zoals gezegd ook op vele postzegels, meest portretten, maar ook veel herdenkingszegels over zijn optreden in de Onafhankelijkheidsoorlog. Het 2de eeuwfeest van de onafhankelijkheid werd bovendien in 1976 in vele landen gevierd, met in een aantal gevallen ook hier een portret van George Washington, hoewel hij nauwelijks betrokken was bij dit feit.